Tradisjonell entreprenørvirksomhet

Følgende oppdrag utføres for privat og offentlig sektor:

 • Alt innen grunnarbeider (veier, tomter etc.)
 • Vann og avløp, kommunaltekniske anlegg
 • Transport av masser og utstyr
 • Salg av jord- og steinmasser
 • Salg av kummer og rør
 • Salg av kloakkrenseanlegg
 • Sprengningsarbeider
 • Rivningsarbeider
 • Kabelgraving og dreneringsarbeider
 • Anleggsgartnerarbeider og natursteinmurer
 • Harping av masser
 • Snøbrøyting og strøing
 • Utleie av anleggsmaskiner

Har du spørsmål? 
Ta kontakt i dag for en hyggelig og uforpliktende samtale!

  © Asak Anlegg AS
  Utviklet av:
  pencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram